Stel je voor...

...is de uitnodiging waarmee ik organisaties, groepen en individuen uitdaag om zich open te stellen voor alles wat mogelijk is. De uitdaging vertaald zichzelf naar elke organisatie, bedrijf of groep, en laat dat ontstaan wat nodig is om te worden gezien, ervaren en ontdekt. Deze uitnodiging draagt alles in zich en ben ik slechts de begeleider van het proces dat ontstaat.  Ook hierbij zijn de mogelijkheden onbeperkt, door de creativiteit die in alle vormen en lagen kan ontstaan.

De manier waarop ik werk is intu├»tief, puur, ongekunsteld, betrokken en onvoorwaardelijk, met veel aandacht voor ieders unieke persoonlijkheid. Ervaringsdeskundig op velerlei gebied met geloof in de kracht en de mogelijkheden die in ieder mens schuilen. Bewegend, spiegelend, laat ik mensen kijken om zo te gaan ontdekken waar hun talenten en mogelijkheden liggen.

Jarenlange ervaring in het bankwezen en bedrijfsleven heeft mij veel laten zien. Duidelijk werd dat binnen de structuur van organisaties het unieke van mensen veelal verdwijnt in het grote geheel. Daarmee gaat veel talent en kwaliteit verloren. Dit zijn de verborgen krachten binnen elke organisatie welke niet worden ontgonnen. In feite dus dood kapitaal. Door deze ervaringen zie ik een taak voor mezelf en een enorme winst voor individuen en organisaties om dit kapitaal te gaan ontginnen. Op deze wijze worden ook openheid en helderheid (transparantie) verschaft..